محصولات استخوان شتر

سرمه دان و جعبه های استخوان شترمحصولات استخوان شتر شامل انواع سرمه دان ها و جعبه های جواهرات می باشد جنس این محصولات از استخوان شتر می باشد که پس از نقاشی جهت ثبات رنگ ها بر روی آن پلی ستر زنی می شود

سفارش توسط: orderby نمایش: _JSHOP_DISPLAY_NUMBER_AFTER

محصولات سایت

  • ظروف میناکاری

بشقاب میناکاری

گلدان میناکاری

خاتم کاری

تخته نرد خاتم کاری

قلمزنی