قوانین و نحوه ارسال

ارسال کلیه سفارشات شما از طریق باربری و یا شرکت تیباکس و یا پست بر اساس درخواست مشتری انجام خواهد گرفت . در صورت موجود بودن کالای سفارشی شما حداکثر زمان تحویل 24 تا 48 ساعت می باشد . ولی در صورتی که سفارش شما موجود نباشد بسته به نوع سفارش زمان آماده سازی متفاوت است