لیست قیمت تولیدات خاتم

قیمت جعبه خاتم

جعبه خاتم کاری شده سایز 8*11 داخل جیر شده قیمت جعبه : 20000 تومان

جعبه خاتم کاری

جعبه خاتم کاری شده داخل جیر سایز 19*22 قیمت جعبه : 70000 تومان

 

محصولات سایت

  • ظروف میناکاری

بشقاب میناکاری

گلدان میناکاری

خاتم کاری

تخته نرد خاتم کاری

قلمزنی