شکلات خوری فیروزه کوبی

5,500,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

تولید انواع شکلات خوری و گزخوری فیروزه کوبی شده در سایزهای مختلف به شرح ذیل :

شکلات خوری فیرزوه کوبی سایز 25 سانتی

شکلات خوری فیرزوه کوبی سایز 22سانتی

شکلات خوری فیرزوه کوبی سایز 20سانتی

شکلات خوری فیرزوه کوبی سایز 18سانتی

نظرات
سازنده: