شرینی خوری فیروزه کاری

6,000,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

فروش انواع شرینی خوری فیروزه کوبی در سایزهای

20 سانتی ، 25 سانتی و 30 سانتی

قیمت شرینی خوری فیروزه کوبی 20 سانتی 430000 تومان

قیمت شرینی خوری فیروزه کوبی 25 سانتی 530000 تومان

قیمت شرینی خوری فیروزه کوبی 30 سانتی 600000 تومان

نظرات
سازنده: 

محصولات سایت

  • ظروف میناکاری

بشقاب میناکاری

گلدان میناکاری

خاتم کاری

تخته نرد خاتم کاری

قلمزنی