ساعت خاتم

1,050,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

ساعت صفحه مینا و قاب خاتم :
سایز شیشه 15 سانت  80000
سایز شیشه ٢٠ سانت : ٩٠٠٠٠
سایز شیشه ٢٥ سانت : ١٠٥٠٠٠

نظرات
سازنده: 

محصولات سایت

  • ظروف میناکاری

بشقاب میناکاری

گلدان میناکاری

خاتم کاری

تخته نرد خاتم کاری

قلمزنی