ساعت خاتم کاری

0 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

این ساعت با قاب خاتم کاری و نقاشی های اسلیمی و صفحه مینا کاری ساخته شده است

این ساعت در سایزهای 20 ، 25و 30سانتی عرضه می گردد

نظرات
سازنده: