میوه خوری میناکاری

5,000,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

کاسه پایه دارهای مینا کاری در سایزهای ذیل تولید و عرضه میگردد

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 30 سانتی

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 25 سانتی

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 22 سانتی

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 20 سانتی

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 18 سانتی

 

 

نظرات
سازنده: 

محصولات سایت

  • ظروف میناکاری

بشقاب میناکاری

گلدان میناکاری

خاتم کاری

تخته نرد خاتم کاری

قلمزنی