قاب با لوح مینا

370,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

لوح داخل این قاب یک عدد لوح به قطر 12 سانتیمتر میباشد

نظرات
سازنده: