گلدان مینا

7,693,987,639 ریال
Color:
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

گلدان هاي مينا از سايز 16 الي 30 سانتي توليد و عرضي مي گردد . با توجه به نوع قلمزني روي گلدان و نقاشي قيمت متفاوت مي باشد

گلدان مينا كاري

نظرات
سازنده: 
قیمت ها
1 pcs. - 10 pcs. 7,693,987,639 ریال / pcs.