گلدان مینا کاری

1,250,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

گلدان 22 سانتی مینا کاری

جنس گلدان از مس بوده که روی آن قلمزنی شده و سپس میناکاری شده

نظرات
سازنده: