بشقاب مینا وان یکاد

1,450,000 ریال
بشقاب مینا با خطاطی آیه های قرآن
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

بشقاب مینا کاری سایز 30 سانتی متر  با خطاطی نستعلیق وان یکاد

 

نظرات
سازنده: