گلاب پاش مینا

1,950,000 ریال
قیمت پایه: 780,000 ریال / Liter
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

گلاب پاش میناکاری شده فروش با قیمت عمده ای و خرده فروش انجام می گردد

نظرات
سازنده: 
قیمت ها
1 pcs. - 10 pcs. 1,950,000 ریال / pcs.
11 pcs. - 100 pcs. 1,755,000 ریال / pcs.
101 pcs. - 1000 pcs. 1,560,000 ریال / pcs.