شطرنج و تخته نرد خاتم و نقاشی لیلی و مجنون

8,500,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

شطرنج و تخته نرد خاتم کاری شده با نقاشی طرح لیلی و مجنون قیمت به همراه مهره های نرد خاتم کاری می باشد

نظرات
سازنده: 

محصولات سایت

  • ظروف میناکاری

بشقاب میناکاری

گلدان میناکاری

خاتم کاری

تخته نرد خاتم کاری

قلمزنی