محصولات استخوان شتر

سرمه دان و جعبه های استخوان شترمحصولات استخوان شتر شامل انواع سرمه دان ها و جعبه های جواهرات می باشد جنس این محصولات از استخوان شتر می باشد که پس از نقاشی جهت ثبات رنگ ها بر روی آن پلی ستر زنی می شود

سفارش توسط: orderby نمایش: _JSHOP_DISPLAY_NUMBER_AFTER
0
Shares