عوامل موثر بر قیمت ظروف قلمزنی

عوامل موثر بر قیمت ظروف قلمزنی

قیمت یک کار قلمزنی در درجه اول به جنس فلز آن بستگی دارد. نقره از برنج و برنج از مس گران‌تر است. در درجه دوم به نوع نقوش و ظرافت آن بستگی دارد. هرچه نقوش ریزتر و پرکارتر باشد، قیمت اثر را بالاتر می‌برد؛ در ضمن نقوش انسان – و به‌ویژه چهره – به دلیل سختی ساختش گران‌تر است. وزن ظرف ساخته شده نیز موثر است اگر شی هر چقدر شی ساخته شده از ورق ضخیم تری ساخته شده باشد وزن آن بیشتر و قیمت آن  بیشتر می باشد . ظروف مسی سفید شده قلمزنی به خاطر آبکاری آنجام شده گرانتر است . 

0
Shares