عوامل موثر بر قیمت ظروف مینا کاری

عوامل موثر بر قیمت تولیدات میناکاری

1- ضخامت ورق مسی به کار رفته هر چقدر وزن مس به کار رفته در ساخت ظروف کمتر باشد کیفیت ظروف ساخته شده کمتر شده و قیمت آن نیز کمتر می باشد .

2- برخی ظروف مینا پس از ساخته شدن قلمزنی شده و سپس مینا کاری می شود . ولی برخی به جای قلمزنی از ظروف پرسی استفاده می کنند که نسبت به ظروف قلمزنی ارزانتر می باشد و

3- محصولات ساخته شده بایستی 3 الی 4 بار لعاب شوند تا شفافیت و براقیت خوبی پیدا کند کیفیت نامناسب لعاب روی ظروف منجر به کاهش قیمت آن می شود.

4 - نوع نقاشی روی ظروف بی شک نقش تاثیر گذاری روی قیمت تولیدات مینا کاری دارد . ظرافت و دقت به کار رفته در نقاشی بدون شک هرچه بیشترباشد قیمت آن نیز بیشتر می باشد .

5- نوع رنگ به کار رفته در مینا سازی نقش مهمی در تعیین قیمت دارد رنگ های خوب در مینا سازی رنگ هایی است که براقیت و شفافیت خوبی روی کار نمایان می کند و بالطبع این نوع رنگها قیمت به مراتب بیشتری داشته و قیمت ظروف تولید شده با آن نیز بالاتر می باشد

0
Shares