روش نگهداری ظروف مینا کاری

روش نگهداری تولیدات مینا کاری
از آن جا نقوش مینا توسط لعاب شفاف پوشانده شده است ،و در کوره تا 800 درجه حرارت پخته شده است  شستن با آب گرم و اسفنج صدمه ای به ظروف نمی زند ولی از کشیدن اشیاء نوک تیز و برنده و ضربه زدن به آن باید جلوگیری کرد ( ضربه زدن ایجاد پریدگی می نماید )
بدیهی است حرارت زیاد و نا متناسب نیز بعضی از رنگ های مینا رامی سوزاند.
0
Shares