شکلات خوری فیروزه کوبی 27 سانتی

11,000,000 ریال
مقدار: 

تولید انواع شکلات خوری و گزخوری فیروزه کوبی شده در سایزهای مختلف به شرح ذیل :

شکلات خوری فیرزوه کوبی سایز 25 سانتی

شکلات خوری فیرزوه کوبی سایز 22سانتی

شکلات خوری فیرزوه کوبی سایز 20سانتی

شکلات خوری فیرزوه کوبی سایز 18سانتی

نظرات
سازنده: 
0
Shares