ست تنگ و بشقاب فیروزه کوبی

14,000,000 ریال
مقدار: 

این مجموعه شامل یک جفت تنگ فیروزه کوبی به ارتفاع 33 سانتی متر و بشقاب فیروزه کوبی به قطر 25 سانتی متر می باشد

نظرات
سازنده: 
0
Shares