جام فیروزه کاری

4,300,000 ریال
مقدار: 

فروش انواع ظروف فیروزه کوبی شده شامل بشقاب فیروزه کاری ، کشکول فیروزه کوبی ، گلدان و جام فیروزه کوبی و ...

انواع جام فیروزه در سایزهای ذیل تولید میگردد .

رتفاع 12 سانتیمتر

ارتفاع 14سانتیمتر

ارتفاع 16سانتیمتر

ارتفاع 20 سانتیمتر

ارتفاع 25 سانتیمتر

ارتفاع 30 سانتیمتر

ارتفاع 40 سانتیمتر

 

نظرات
سازنده: 
0
Shares