سنگاب فیروزه کاری

4,300,000 ریال
مقدار: 

انواع سنگاب های فیروزه کوبی شده در سایزهای ذیل تولید و عرضه می گردد .

ارتفاع 12 سانتیمتر

ارتفاع 14سانتیمتر

ارتفاع 16سانتیمتر

ارتفاع 20 سانتیمتر

ارتفاع 25 سانتیمتر

ارتفاع 30 سانتیمتر

ارتفاع 40 سانتیمتر

سنگ های استفاده شده در تمامی محصولات سنگ فیروزه نیشابور می باشد

 

نظرات
سازنده: 
0
Shares