تابلو قلمزنی گل و مرغ با قاب خاتم

15,000,000 ریال
مقدار: 

تابلو های قلمزنی شده با نقوش معروف به سبک گل و مرغ از جنس مس ساخته می شوند یک ورق مسی ب ابعاد دلخواه برش داده شده و با قلع سفید می گردد . استاد قلمزن طرح و نقوش مورد نظر خود را بر روی این ورق منتقل می کنند و با قلم و چکش نقوش مورد نظر را با دقت و ظرافت و ابزار مخصوص خود قلمزنی می کند . سایز این تابلو زیبا 40*80 سانتی متر است که این ابعاد همان ابعاد پلاک داخل قاب است . پس از تکمیل مراحل قلمزنی توسط استاد قلمزن بایستی این اثر هنری داخل قاب قرار گیرد تا جلوه ـن مشخص گردد .

 

 

نظرات
سازنده: 
0
Shares