لیست قیمت قاب خاتم کاری و تابلو نقاشی خاتم

قاب ها و تابلوهای خاتم کاری در انواع مختلف و سایزها متفاوت به قیمت تولیدی به صورت تک فروشی و عمده ايي عرضه می گردد .

قیمت قاب خاتمقیمت قاب خاتم کاری

تابلو خاتم کاری تک گل معمولی(دوقابه)

سایز 13*18       قیمت :16500 تومان

سایز 18*24       قیمت :23000 تومان

سایز 21*30 (A4) قیمت:27000 تومان

سایز 30*40     قیمت : 38000 تومان

قاب خاتم اصفهانتابلو خاتم اصفهان

تابلو خاتم کاری دو گل معمولی

سایز 13*18       قیمت :31000 تومان

سایز 18*24       قیمت :42000 تومان

سایز 21*30 (A4) قیمت:50000 تومان

سایز 30*40     قیمت :69000 تومان


قیمت قاب خاتم اعلاءقاب دو گل خاتم کاری

قاب خاتم کاری دو گل اعلاء

سایز 13*18       قیمت :36000 تومان

سایز 18*24       قیمت :49000 تومان

سایز 21*30 (A4) قیمت:59000 تومان – سایز 24*30 قیمت : 62000 تومان

سایز 30*40     قیمت : 80000 تومان

قیمت قاب خاتمقیمت تابلو خاتم کاری

قاب خاتم کاری سه گل اعلاء

سایز 18*24       قیمت :55000 تومان

سایز 21*30 (A4) قیمت:69000 تومان – سایز 24 *30 : قیمت 73000 تومان

سایز 30*40     قیمت :  95000 تومان

 

قاب ترنج دار خاتمقیمت عمده قاب خاتم کاری

تابلو خاتم کاری ترنج دار اعلاء:

سایز 21*30 (A4) قیمت: 185000 تومان

سایز 30*40     قیمت : 260000 تومان

سایز 30 *60   قیمت : 325000 تومان – سایز 50*70 قیمت : 430000 تومان

قاب خاتم صلیبیقیمت عمده قاب خاتم

قاب خاتم کاری صلیبی اعلاء

سایز 21*30 (A4) قیمت: 215000 تومان

سایز 30*40     قیمت : 300000 تومان

سایز 30*60     قیمت : 390000 تومان – سایز 50*70 قیمت : 520000 تومان

قیمت قاب مینیاتورقاب نقاشی

تابلو خاتم کاری نقاشی اسلیمی

سایز 21*30 (A4) قیمت: 130000 تومان

سایز 30*40     قیمت : 180000 تومان

سایز 30*60     قیمت : 230000 تومان

 لیست قیمت فوق مربوط به قاب های خاتم کاری بدون پلاک داخل می باشد . قیمت های درج شده قیمت فروش تعداد می باشد . جهت دریافت سایر طرح ها و مدلها و سایزها با ما تماس بگیرید .

پشتیبانی تلفنی و تلگرامی : 09132695546

 پشتیبانی تلفنی و تلگرامی : 09138750715

0
Shares