سری جعبه سه تایی خاتم

0 ریال
دردسترس نمی باشد

سری جعبه سه تایی تو خاتم با نقاشی های مینیاتور اعلاء
(

مواد اولیه مصرفی در ساخت محصولات خاتم کاری عبارتند از چوب درختان ( شامل گردو ، عناب ، راش و ... ) ، فلز برنج و استخوان شتر

نظرات
سازنده: 
0
Shares