شطرنج و تخته نرد خاتم و نقاشی لیلی و مجنون

12,000,000 ریال
مقدار: 

شطرنج و تخته نرد خاتم کاری شده با نقاشی طرح لیلی و مجنون قیمت به همراه مهره های نرد خاتم کاری می باشد

نظرات
سازنده: 
0
Shares