ساعت خاتم کاری

0 ریال
دردسترس نمی باشد

این ساعت با قاب خاتم کاری و نقاشی های اسلیمی و صفحه مینا کاری ساخته شده است

این ساعت در سایزهای 20 ، 25و 30سانتی عرضه می گردد

نظرات
سازنده: 
0
Shares