ساعت خاتم با نقاشی مینیاتور

4,598,012 ریال
دردسترس نمی باشد

این ساعت با قاب خاتم کاری و نقاشی های اسلیمی و صفحه مینا کاری ساخته شده است

این ساعت در سایزهای 15، 20 ، 25 و 30 سانتی عرضه می گردد

نظرات
سازنده: 
0
Shares