لیست قیمت ظروف مس و میناکاری (پرداز)

ظروف مس و مینا یا مس و پرداز حاصل ابتکار و خلاقیت هنرمندان اصفهانی است . در این صنعت بر روی قسمتهایی از ظروف مورد نظر (مثل گلدان ، بشقاب ، تنگ ،جام ، شکلات خوری و.... ) سبک خاصی از نقاشی مینا به نام پرداز کار می شود و مابقی ظرف به صورت جنس اصلی ظرف که همان مس است نمایان می شود . پس از نقاشی پرداز روی قسمتهای مورد نظر بایستی مابقی قسمتها کاملا پرداخت و براق گردد و پلی ستر زنی صورت گیرد تا جلوه خاصی به کار بخشیده شود . کیفیت این محصولات مس و نقاشی شده با توجه به ظرافت و مهارت در این سبک نقاشی و همچنین دقت در پرداخت کاری و استفاده از زیرساخت مناسب تعیین خواهد شد . در لیست زیر می توانید قیمت و کیفیت محصولات مس و پرداز و بسته بندی آنها را مشاهده فرمایید.

ms004شکلات خوری مس و مینا

شکلات خوری پرداز روی مس

22 سانتی 350000 تومان - 25 سانتی 390000تومان - 27 سانتی 540000 تومان - 30 سانتی 650000 تومان                        35 سانتی : 950000 تومان - 40 سانتی : 1200000 تومان - 60 سانتی 2100000 تومان

 

میوه خوری مس و میناکاریآجیل خوری مس و پرداز

 

میوه خوری / آجیل خوری مس و پرداز

11 سانتی : 270000 تومان - 13 سانتی : 350000 تومان - 16 سانتی : 450000 تومان - 20 سانتی : 710000 تومان -            25 سانتی : 9580000 تومان - 30 سانتی : 1500000 تومان

 

سنگاب مس و پردازسنگاب مس و میناکاری

سنگاب مس و مینا

11 سانتی : 250000 تومان - 13 سانتی : 280000 تومان - 16 سانتی : 360000 تومان - 20 سانتی : 450000 تومان

24 سانتی : 540000 تومان - 28 سانتی : 820000 تومان - 33 سانتی 1600000 تومان - 44 سانتی : 2500000 تومان

بشقاب پرنده مس و پردازظروف مس و مینا

بشقاب پرنده مس و پرداز

سایز 1 : 350000 تومان - سایز 2 : 450000 تومان

 

قندان مس و نقاشیقندان مس و مینا

 قندان مس و پرداز

سایز 1 : 220000 تومان - سایز 2 : 320000 تومان - سایز 3 (25 سانتی ) : 380000 تومان - سایز 4 ( 30 سانتی ) قیمت : 600000 تومان

شیرینی خوری مس و پردازشیرینی خوری مس و مینا

 شیرینی خوری مس و میناکاری

20 سانتی : 420000 تومان - 25 سانتی : 800000 تومان - 30 سانتی 1000000 تومان

گلدان مس و میناکوزه مس و پرداز

 

 گلدان تنه گرد مس و پرداز

16 سانتی 125000 تومان - 20 سانتی 185000 تومان - 25 سانتی 270000 تومان

 

قیمت مس و مینا

 

 تنگ مس و نقاشی 

تنگ صراحی  25 سانتی : 330000 تومان - 30 سانتی : 440000 تومان

 

گلدان مس و پردازگلدان صراحی مس و نقاشی پرداز

16 سانتی : قیمت 125000 تومان - 20 سانتی 195000 تومان - 25 سانتی 270000 تومان - 30 سانتی 290000 تومان  -    - 40 سانتی : 700000 تومان

 

بشقاب و کوزه مس و پرداز

ست هدیه گلدان 25 سانتی و بشقاب 25 سانتی مس و پرداز

قیمت :980000 تومان

ست هدیه گلدان و بشقاب مس و میناکاریقیمت هدایای ارگانی مس و پرداز

 

 ست هدیه گلدان و بشقاب مس و مینا ( پرداز ) با جعبه سنتی قلمکار

قیمت گلدان 25 و بشقاب 25 سانتی : 850000 تومان

 

0
Shares