سری بشقاب مینا

4,000,005 ریال
Color:
دردسترس نمی باشد

سری چهارتایی بشقاب های مینا کاری در چهارسایز 30..25..20..16 سانتی است

این کار در دو کیفیت A , B تولید میشود

همچنین محصولات سری به صورت سه تایی 30..25..20 و 25..20..16 نیز موجود میباشد 

نظرات
سازنده: 
قیمت ها
1 pcs. - 10 pcs. 4,000,005 ریال / pcs.
11 pcs. - 100 pcs. 3,800,005 ریال / pcs.
100 pcs. - 1000 pcs. 3,600,005 ریال / pcs.
1000 pcs. - 10000 pcs. 3,400,004 ریال / pcs.
0
Shares