بشقاب میناکاری با قاب گره چینی

1,573,000 ریال
مقدار: 

جنس اصلی ظروف میناکاری از مس می باشد که توسط مسگر ساخته می شود . پس از پایان مرحله ساخت گلدان استاد قلمزن نقوش مختلفی بر روی گلدانها قلمزنی میکند . پس از پایان این مرحله جهت آماده کردن گلدانها برای لعاب آنها را اسید شویی میکنند . در مرحله بعد گلدانها لعاب داده میشوند و جهت تثبیت لعاب در دمای 800 درجه کوره پخته میشوند پس از این مرحله عملیات نقاشی ظروف با دقت و ظرافت انجام می گردد . در مرحله پایانی جهت تثبیت شدن رنگ های نقاشی و درخشان شدن ظروف در دمای 600 درجه کوره عملیات پخت صورت میگیرد .

 

 

نظرات
سازنده: 
0
Shares