میوه خوری میناکاری

5,750,000 ریال
دردسترس نمی باشد

کاسه پایه دارهای مینا کاری در سایزهای ذیل تولید و عرضه میگردد

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 30 سانتی

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 25 سانتی

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 22 سانتی

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 20 سانتی

ارتفاع ظرف و قطر کاسه : 18 سانتی

 

 

نظرات
سازنده: 
0
Shares