رومیزی قلمکاری

1,000,000 ریال
قیمت پایه: 400,000 ریال / pcs.
مقدار: 

 

 سایز این سفره قلمکار 2 در 1.35 متر می باشد با طرح و نقش هایی از بته جقه مناسب برای استفاده سفره و رومیزی و ... فروش انواع سفره های قلمکار در سایز های دیگر نیز انحام می گردد .

نظرات
سازنده: 
قیمت ها
1 pcs. - 10 pcs. 1,000,000 ریال / pcs.
11 pcs. - 100 pcs. 900,000 ریال / pcs.
101 pcs. - 1000 pcs. 800,000 ریال / pcs.
0
Shares