پک ویژه هدیه صنایع دستی

27,500,000 ریال
مقدار: 

 این پک هدیه صنایع دستی شامل یک عدد تنگ به ارتفاع 30 سانت و یک عدد بشقاب 25 سانتی مس و فیوزه تشکیل شده که در یک جعبه ست شده است

نظرات
سازنده: 
0
Shares