تابلو قلمزنی شده

جنس اصلی پلاک تابلو های قلمزنی از مس می باشد و معمولا نقوش زیبای گل و مرغ توسط استاد قلمزن بوسیله ابزار مخصوص بر روی آنها قلمزنی می گردد سایر نقوش مانند نام ائمه ، اسما الله ، ایه های قران و تصاویر شکار و ... نیز قلمزنی میشوند . کیفیت پلاک های قلمزنی با توجه به ظرافت و زیبای بکار گرفته توسط استاد قلمزن تعیین می گردد . فروش انواع تابلو های قلمزنی با قاب های خاتم کاری به صورت عمده و خرده انجام می گردد .

سفارش توسط: orderby نمایش: _JSHOP_DISPLAY_NUMBER_AFTER
تابلو بشقاب قلمزنی
نظرات (0)
7,000,000 ریال
دردسترس نمی باشد
تابلو قلمزنی
نظرات (0)
3,300,000 ریال
0
Shares