ست گلدان و بشقاب مینا

1,950,000 ریال
مقدار: 

مجموعه ست گلدان و بشقاب میناکاری در دو سایز زیر تولید و به فروش میرسد . 

الف - ست گلدانهای 16 سانتی و بشقاب 20 سانتی

ب- ست گلدانهای 20 سانتی و بشقاب 25 سانتی

نظرات
سازنده: 
0
Shares