قاب با گلدان میناکاری

650,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

لوح داخل این قاب یک عدد گلدان به ارتفاع 16 سانتیمتر میباشد

نظرات
سازنده: