بشقاب مینا کاری با جعبه مخمل

1,100,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

بشقاب های مینا کاری با جعبه های مخمل ، انواع بشقاب های مینا کاری در سایزهای مختلف با جعبه تولید و عرضه می گردد .

 

نظرات
سازنده: