شطرنج و تخته نرد پیچ

23,000,000 ریال
دردسترس نمی باشد

شطرنج و تخته نرد خاتم در سایزهای 40 و 50 و 60 سانتی تولید و عرضه می گردد

قیمت شطرنج های خاتم کاری شده با توجه به کیفیت مختلف متفاوت می باشد

نظرات
سازنده: 
0
Shares