گز خوری خاتم کاری

5,000,000 ریال
دردسترس نمی باشد

این محصول جهت استفاده شکلات خوری ، گزخوری و غیره استفاده می گردد و از محصولات نفیس خاتم کاری می باشد

نظرات
سازنده: 
0
Shares