سرویس شربت خوری مس و خاتم کاری

34,000,000 ریال
دردسترس نمی باشد

 

 سرویس شربت خوری مس و خاتم کاری شامل یک عدد تنگ مس و خاتم و 6 عدد جام مس و خاتم و یک عدد سینی گرد مسی خاتم کاری شده مناسب برای استفاده دکور و یا استفاده پذیرایی میهمانان شما و همچنین قابلیت استفاده به عنوان هدایای ویژه شما

 

 

نظرات
سازنده: 
0
Shares