گلدان مینا با پایه

2,139,000 ریال
قیمت پایه: 855,600 ریال / Liter
مقدار: 

شما میتوانید انواع و اقسام گلدان ها ی مینا کاری شده را در مدل ها و سایزهای مختلف روی پایه متناسب با آن سوار کنید و به عنوان هدیه یا تندیس استفاده کنید

نظرات
سازنده: 
قیمت ها
1 pcs. - 10 pcs. 2,139,000 ریال / pcs.
11 pcs. - 100 pcs. 1,925,100 ریال / pcs.
101 pcs. - 1000 pcs. 1,711,200 ریال / pcs.
0
Shares