بشقاب میناکاری خطی

1,667,500 ریال
بشقاب مینا با خطاطی آیه های قرآن
مقدار: 

بشقاب مینا کاری سایز 30 سانتی متر  با خطاطی نستعلیق وان یکاد و آیه الکرسی

 

نظرات
سازنده: 
0
Shares